ACTUALITATE 15 aprilie 2022

Informare privind regimul de deținere al câinilor periculoși și /sau agresivi

de Covasna Media | 1325 vizualizări

În perioada aprilie - iunie 2022, polițiștii din cadrul I.P.J. Covasna - Serviciul Ordine Publică și Biroul pentru Protecția Animalelor, cu sprijinul polițiștilor  din cadrul polițiilor municipale și orășenești, precum și de la posturile de poliție comunale vor desfășura activități pentru respectarea legislației  privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, O.U.G. nr. 155/2002.

Scopul acțiunii este creșterea siguranței cetățenilor în spațiile publice și reducerea riscurilor producerii unor evenimente negative în care sunt implicați câini agresivi sau periculoși, atât prin desfășurarea de activități preventive, cât și prin aplicarea cu fermitate a prevederilor legale din acest domeniu, atunci când se constată abateri de la normele legale incidente.

Obiectivele principale ale acțiunii sunt: prevenirea producerii unor evenimente negative cu consecințe asupra siguranței cetățeanului sau a ordinii și liniștii publice în care să fie implicați câini agresivi sau periculoși; determinarea deținătorilor și proprietarilor de câini periculoși sau agresivi  să respecte obligațiile; prevenirea, identificarea și sancționarea faptelor de natură contravențională ori penală la regimul de deținere al câinilor periculoși și agresivi;

Pentru buna dumneavoastră informare, vă prezentăm în continuare o sinteză a prevederilor O.U.G. nr. 155/2002 republicată, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi

Astfel conform prevederilor legale aceste exemplare canine sunt clasificate în două grupuri: câini periculoşi şi câini agresivi.

Câinii periculoşi au fost structuraţi în două categorii după cum urmează:

Categoria I Câinii de luptă şi de atac asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor.

Categoria II. Câinii din rasele Staffordshire, Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiller, Tosa, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

Câinii agresivi sunt definiți legal, după cum urmează:

- orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;

- orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

Legiuitorul stabilește câteva condiţii necesare deţinerii câinilor periculoși şi anume:

- să aibă vârsta minimă de 18 ani;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să nu fi fost condamnați pentru săvârşirea unei infracţiuni contra unei persoane.

De asemenea, proprietarii de câini periculoși au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Asociația Chinologică Internațională și să inscripționeze  vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil  avertismentul „Câine periculos”/ „Câine agresiv“, după caz, să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință în fotocopie eliberată de Asociația Chinologică Română afiliată la Federația Chinologică Internațională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prev. la art. 1, precum și o declarație pe proprie răspundere cuprinzând următoarele date:

- numărul de identificare al câinelui;

- efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor;

- efectuarea sterilizării  câinilor periculoși din categoria I (Pitbull, Boer Bulll și Bandog, precum și metișii acestora);

- existența unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii periculoși din categoria I

În cazul schimbării domiciliului sau a locului de deținere a animalului  proprietarii de câini periculoși  au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute anterior.

Totodată, pierderea sau decesul unui câine periculos precum și înstrăinarea câinilor periculoși vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500-1500 lei (art. 18 alin. c din O.U.G. 55/2002 (R.)

Accesul câinilor  periculoși din categoria I în localurile publice, în mijloacele de transport în comun și în alte locuri publice, cu excepția drumurilor publice și a căilor de acces către acestea, este interzis.

 Accesul câinilor periculoși din categoria I în părțile comune ale imobilelor în care sunt deținuți, pe drumurile publice și pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham de către proprietar/de deținătorul temporar.

Accesul câinilor periculoși din categoria a II-a și al exemplarelor cu potențial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum și în părțile comune ale imobilelor este permis  numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în lesă de către o persoană  care îndeplinește condițiile de la art. 3 alin, (1) ( să aibă vârsta de minimum 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu și să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni împotriva persoanei).

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție  și se sancționează cu amendă între 1.500 și 3.000 lei.

 De asemenea, sunt  interzise: reproducţia câinilor prevăzuţi la art.1 şi art. 6 alin.4, - periculoşi, agresivi şi din rasele specificate care nu au acte de origine recunoscute de Asociația Chinologică Română (nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie și se sancționează  cu amendă de la 500-1500 de lei) și abandonarea câinilor prevăzuţi la art.1, art.2 alin.1 şi art.6 alin.4 (nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie și se sancționează  cu amendă de la 1500-3000 de lei).

Constituie infracţiuni următoarele fapte:

-         art.11 alin.1 – neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani;

-         dacă a avut ca urmare vătămarea corporală gravă, pedeapsa este cea prevăzută de art.181-184 Cod Penal;

-         dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 de ani;

-         art.13 – importul sau comercializarea câinilor din rasele prev. la art.1 lit. a – constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani şi confiscarea acestora;

-         art.14 – fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani.

Adresăm proprietarilor sau deţinătorilor temporari de câini periculoși sau agresivi rugămintea de a lua măsurile necesare pentru intrarea în legalitate.

Atragem atenţia tuturor proprietarilor sau deţinătorilor de câini cu privire la responsabilitatea pe care o poartă pentru eventualele evenimentele negative în care sunt implicaţi câinii lor, asupra urmărilor în planul integrităţii corporale a victimelor şi a consecințelor de natură contravențională și /sau penală, după caz.

Compartimentul Relații Publice IPJ Covasna

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.