ACTUALITATE 10 septembrie 2021

Informare privind regimul de deținere al câinilor periculoși și agresivi

de Covasna Media | 1785 vizualizări

Ordonanța de Urgență nr. 55/2002 reglementează regimul de deținere al câinilor periculoși și agresivi.

Astfel, legiuitorul a clasificat câinii pe două mari grupuri: câini periculoşi şi câini agresivi.

Câinii periculoşi (art. 1 din O.U.G. 55/2002):

lit. a) categoria I. Câinii de luptă şi de atac asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor.     

b) categoria II. Câinii din rasele Staffordshire, Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiller, Tosa, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.           

Câinii agresivi  (art. 2 alin 1 din O.U.G. 55/2002) reprezintă, conform definiției legale:

a. orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice in locuri publice sau private;

b. orice câine care participă la lupte intre câini sau care a fost antrenat in acest scop.

Este necesar să cunoașteți faptul că legislația stabilește câteva condiţii necesare deţinerii câinilor periculoși de proprietari sau deţinători temporari şi anume:

  • să aibă vârsta minimă de 18 ani;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra unei persoane.

De asemenea, proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art.1 şi art.2 alin.1, (câini periculoși și agresivi) sunt obligaț nm fei să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română şi să inscripţioneze in mod vizibil la intrarea în apartament sau imobil avertismentul “Câine periculos” respectiv “Câine agresiv” printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15x25 cm.

  • Nerespectarea acestor obligaţii poate atrage aplicarea unei sancţiuni contravenţionale cu amendă de la 500-1500 de lei.

Totodată, proprietarul sau deţinătorul câinilor periculoși (categoria I și II) trebuie să facă dovada efectuării vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare , în caz contrar fapta constituie contravenție și poate fi sanționată cu amendă de la 500 le 1500 de lei.

Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 (câini periculoși) au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

    a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

    b) efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a)  (periculoși categoria I);

    d) existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a (periculoși categoria I).

  • Nerespectarea acestor prevederi atrage aplicarea unei sancţiuni contravenţionale cu amendă de la 500-1500 de lei.

În conformitate cu art. 6 din O.U.G. 55/2002, accesul câinilor periculoşi din categoria I (prevăzuţi la art.1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis. Accesul acestor câini în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.

Accesului câinilor aparținând raselor enumerate la art.1 lit. b (periculoşi categoria II) precum şi ale exemplarelor cu potenţial agresiv şi metişii lor în localuri publice, mijloace de transport în comun, locuri publice, în părţile comune ale imobilelor, este permis numai cu botniţă și dacă aceştia sunt ţinuţi in lesă.

Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 1500-3000 de lei.

Se interzice categoric:

  •  reproducţia câinilor periculoși și a exemplarelor cu potențial agresiv, care nu au acte de origine recunoscute de Asociația Chinologică din România (nerespectarea acestei prevederi atrage aplicarea unei sancţiuni contravenţionale cu amendă de la 500-1500 de lei).
  • abandonarea câinilor periculoşi, agresivi şi a exemplarelor cu potențial agresiv (nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 1500-3000 de lei).

 

Constituie infracţiuni următoarele fapte:

- Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane.

- Introducerea în țară sau comercializarea câinilor din rasele prev. la art.1 lit. a  ( câini periculoși din categoria I).

- Fapta persoanei de a organiza lupte intre câini, de a-i pregăti in acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte.

 

                         COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.