ACTUALITATE 10 aprilie 2017

Direcția Silvică Covasna respectă standardele FSC

de Covasna Media | 1531 vizualizări

În primele zile ale lunii aprilie, Direcția Silvică Covasna a desfășurat la cele patru ocoale silvice din subordine ample instructaje și demonstrații practice în teren, având ca tematică desfășurarea activităților specifice recoltării masei lemnoase, cu respectarea strictă a normelor de securitate și sănătate în muncă, legislației de protecție a mediului și, nu în ultimul rând, a standardelor FSC®. La aceste acțiuni au participat atât reprezentanți ai ocoalelor silvice, cât și reprezentanți ai unor operatori economici din zonă, atestați pentru activitatea de recoltare a masei lemnoase.

Cu această ocazie s-a reamintit importanţa promovării gospodăririi durabile a pădurilor, cu asigurarea armonizării cât mai echilibrate a intereselor sociale, economice şi de mediu, cu respectarea standardelor de certificare elaborate pe baza principiilor şi criteriilor FSC®. S-a accentuat faptul că respectarea cerinţelor standardelor menţionate este obligatorie, scopul instructajelor fiind și îmbunătăţirea tehnicilor de recoltare a arborilor, având în vedere evitarea eroziunii solului, traversarea cursurilor de apă, interzicerea depozitării materialelor lemnoase în imediata apropiere a cursurilor de apă, depozitarea combustibililor, lubrifianților și deșeurilor, dotarea și utilizarea echipamentului individual de protecție, utilizarea drumurilor forestiere şi prevenirea unor practici neconforme cu legislația în domeniu.

Direcția Silvică Covasna, ca unitate a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, este certificată în sistem FSC®, sistem ce include un set de principii, criterii şi subcriterii ce vizează peste 200 de indicatori care trebuie respectaţi din punct de vedere social, al protecţiei mediului, al conservării biodiversităţii, suplimentar regulilor obişnuite de recoltare a masei lemnoase. Certificarea managementului forestier reprezintă garantarea unei gospodăriri durabile a fondului forestier, inclusiv în ceea ce privește efectuarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase. Implementarea standardelor de certificare determină o abordare integrată a aspectelor de natură socială, ecologică și economică, care sunt vizate prin activitatea de management forestier. Printre acestea se numără acordarea unei atenţii sporite pentru protejarea ecosistemelor fragile, intensificarea eforturilor privitoare la conservarea biodiversităţii, perfecţionarea sistemului de monitorizare a activităţii, a procedurilor de analiză şi interpretare a rezultatelor monitorizării, precum şi a modului de încorporare a concluziilor rezultate în planurile amenajiste.

Directia Silvica-standarde (1)O componentă importantă a implementării standardelor de certificare o reprezintă și formarea unui cumpărător de masă lemnoasă avizat, conştient de importanţa achiziţionării unor produse obţinute cu respectarea strictă a protejării mediului înconjurător, precum şi creşterea interesului firmelor care recoltează masa lemnoasă sau beneficiare ale masei lemnoase certificate, în obţinerea „lanţului de custodie”. Scopul final este cel de elaborare a unor mecanisme care să confere posibilitatea de urmărire a produselor lemnoase sau nelemnoase care provin din pădurile certificate, de la sursă până la consumator (cumpărătorul final). Prin aceasta, se urmărește ca întreg traseul lemnului certificat, începând de la lemnul pe picior și trecând prin recoltare, transport, procesare primară, secundară etc., să poată fi identificat și documentat, pentru a i se demonstra în orice moment provenienţa.

Astfel, se poate concluziona că o ”pădure certificată” este una bine gospodărită, prin care se contribuie efectiv la conservarea valorilor sociale, culturale și de mediu pe care le reprezintă și le adăpostește pădurea, existând totodată un sistem eficient de combatere a tăierilor ilegale.

Biroul de presă al D.S. Covasna

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.