ECONOMIC 3 martie 2021

Rentierii agricoli pot obţine viza aferentă anului 2020 până pe 31 august 2021

de Agerpres | 944 vizualizări

Rentierii agricoli pot depune, începând de la 1 martie, declaraţiile de vizare a cererilor şi a documentelor justificative prin mijloace electronice, poştă sau curier pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2020, informează luni Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

„În contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe teritoriul României, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 01.03 - 31.08.2021, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2020, Centrele judeţene APIA şi al Municipiului Bucureşti, vor proceda la primirea declaraţiilor de vizare/a cererilor şi a documentelor justificative prin mijloace electronice de comunicaţii sau poştă/curier. Doar în cazuri excepţionale, rentierii care nu au posibilitatea de a transmite electronic documentele se pot prezenta fizic pentru a le depune la Centrele APIA, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19“, se menţionează într-un comunicat al Agenţiei transmis AGERPRES.

Vizarea electronică presupune ca funcţionarii Agenţiei să contacteze telefonic rentierii care au domiciliul în judeţul corespunzător fiecărui Centru APIA.

Documentele pe care rentierii agricoli trebuie să le prezinte la depunerea declaraţiilor de vizare (copie CI/BI/paşaport/contractele de arendare/deciziile de la comisiile de expertiză medicală grad I sau II, decizia pentru limită de vârstă (dacă e cazul), dovadă cont bancar activ, procura notarială, ş.a.m.d.) vor fi puse la dispoziţia APIA de către rentier/ împuternicit/ mandatar/ curator prin mijloace electronice, poştă/curier.

Potrivit sursei citate, funcţionarul de la nivelul Centrului Judeţean/al Municipiului Bucureşti certifică conformitatea datelor din documentele transmise către rentier împuternicit/mandatar/ curator prin mijloace electronice, poştă/curier cu datele din copiile existente la dosarul din Centrul APIA, menţionând pe Anexă modalitatea de primire a documentelor/ informaţiilor.

Cererile de reanalizare ale dosarelor de rentă viageră agricolă, cererile moştenitorilor, cererile de modificare date vor fi puse la dispoziţia Centrelor APIA prin mijloace electronice sau prin poştă/curier, completând formatul tip conform Anexelor sau printr-o cerere scrisă care va conţine informaţiile din formatul tip.

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2021, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului.

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia pentru anul 2020 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, şi a depunerii/transmiterii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15 octombrie 2021, a cererii de moştenitor însoţită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original), copie a certificatului de deces, copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula „definitivă“), copie C.I./paşaport al moştenitorului, împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), extras de cont pe numele moştenitorului.

APIA precizează că pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua şi după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moştenitorii acestora.

Potrivit datelor APIA, suma plătită către cei 37.532 de rentieri aferentă anului 2019 se ridică la 46,75 milioane de lei.

Distribuie articolul:  
|

ECONOMIC

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.