ECONOMIC 9 ianuarie 2018

Modificările fiscale ale anului 2018

de Covasna Media | 825 vizualizări

Numărul modificărilor fiscale intrate în vigoare la data de 1 ianuarie 2018 este foarte mare, ca în niciunul dintre ultimii ani. Care sunt noile modificările referitoare la regimul microîntreprinderilor, impozit pe venit și contribuții sociale, TVA?

În privința TVA sunt două principale modificări, prima referitoare la split TVA, mai pe românește plata defalcată a TVA, a doua plafonul care odată depășit firma trebuie înregistrată în scop de TVA.

Split TVA

Aplicarea sistemului va fi obligatorie pentru plătitorii de TVA cu obligaţii TVA restante şi/sau aflaţi în insolvenţă, respectiv opţională pentru restul categoriilor de contribuabili eligibili. Firmele care vor înregistra datorii la plata TVA de-acum înainte vor aplica mecanismul plății defalcate a TVA de la data de 1 a celei de-a doua luni următoare celei în care termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență a fost îndeplinit.

Potrivit normelor în vigoare, mecanismul plății defalcate este obligatoriu pentru firmele care:

- la finele anului 2017 au datorii la plata TVA mai mari de 15.000 de lei (firme mari), 10.000 de lei (firme medii), 5.000 de lei (firme mici și persoane fizice), dacă acestea nu sunt achitate în ianuarie 2018;

- începând de la 1 ianuarie 2018 au datorii la plata TVA mai vechi de 60 de zile de la scadență mai mari de 15.000, 10.000, respectiv 5.000 de lei;

- se află sub incidența legislației insolvenței.

În ceea ce privește firmele aflate sub incidența legislației insolvenței la final de 2017, acestea vor intra în sfera de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA la 1 martie 2018.

Plafonul pentru înregistrarea în scop de TVA

De la 1 ianuarie 2018, deşi au primit de la Comisia Europeană încă din toamnă acordul pentru a creşte acest prag de la 220.000 de lei la 300.000 de lei, Guvernul a anunţat că va menţine limita pentru înregistrarea în scop de TVA la nivelul de 220.000 lei.

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Plafonul de venit pentru microîntreprinderi crește la un milion de euro, de la nivelul actual de 500.000 de euro. Plafonul este calculat în lei la cursul BNR din ultima zi a anului anterior. Mai exact, 4,6597 lei/euro, cursul din 29 decembrie 2017, deci plafonul respectiv este de 4.659.700 de lei. Se păstrează cotele de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au un salariat cu normă întreagă şi de 3% pentru microîntreprinderile fără salariaţi.

Se abrogă, în schimb, condiţionarea faţă de un anumit obiect de activitate, în sensul că pot fi microîntreprinderi şi societăţile care realizează venituri din consultanţă şi management într-un procent mai mare de 20% din totalul veniturilor, din zona jocurilor de noroc, asigurări etc.

Se abrogă posibilitatea de a opta pentru plata impozitului pe profit prin majorarea capitalului social la suma de 45.000 de lei.

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice şi contribuţiile sociale

 Cota de impozitare a veniturilor. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit este de 10% pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu excepţia veniturilor din dividende - pentru care se păstrează cota de 5%. Pentru persoanele care realizează venituri din salarii se majorează deducerile personale în funcţie de mărimea salariului şi de numărul persoanelor aflate în întreţinere, însă până la limita a 3.600 de lei, peste care nu se mai acordă deduceri personale.

Transferul contribuţiilor în sarcina angajatului

Contribuţiile sociale datorate de angajaţi cresc la 35%, iar cele datorate de angajatori pentru condiţii normale de muncă scad la 2,25%. Suplimentar, în cazul condiţiilor deosebite şi speciale de muncă, angajatorii datorează o contribuţie de asigurări sociale în cotă de 4%, respectiv 8%.

Persoanele care obţin venituri din desfăşurarea de activităţi independente datorează contribuţia de asigurări sociale în cotă de 25% pentru un venit ales cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară.

Este eliminată excepţia de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiţii sau din alte surse obţinute de persoanele care obţin şi alte venituri (de exemplu, salarii, pensii). Aceasta înseamnă că o persoană care obțiune venituri din salarii și plătește implicit CASS dar are și alte venituri (dividende, chirii, etc) va achita CASS și pentru acestea dacă suma acestor venituri este peste 12 salarii minime brute pe economie.

Prevederile OUG referitoare la impozitul pe venit sunt aplicabile pentru veniturile realizate şi cheltuielile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2018, precum şi pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi veniturilor din pensii aferente lunii ianuarie 2018.

În ceea ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii, prevederile OUG se aplică veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2018. Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuţiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.

Salariul minim

De la 1 ianuarie, salariul minim brut pe economie a crescut la 1.900 de lei de la 1.450 de lei, astfel încât să acopere transferul contribuţiilor. Angajatorii au obligația de a demara negocieri colective și de a intocmi acte adiționale la contractrele de muncă astfel încât salariile nete să nu scădă dupăî transferul contrtibuțiilor la angajat

CASS persoane fără venituri

Creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2018 și a cotei de contribuție la sănătate (CASS) duce la o majorare semnificativă a sumelor pe care trebuie să le achite românii fără venituri care vor să beneficieze de servicii medicale în sistemul sanitar de stat.

Mai exact, cei care n-au venituri lunare, dar care vor să beneficieze de servicii medicale publice trebuie să achite CASS, conform legislației în vigoare. În această situație, există două variante: plata lunară a CASS sau plata contribuției la momentul la care este nevoie de servicii medicale. Sunt scutiți, printre altele, șomerii, beneficiarii de ajutoare sociale, pensionarii, cu condiția ca veniturile acestora să nu depășească venitul minim brut pe economie. Serviciile medicale de urgență sunt gratuite.

Impozitul pe profit

Se abrogă actuala procedură privind deductibilitatea limitată a cheltuielii cu dobânzile pentru împrumuturile de la alte entități și se transpun prevederile din directiva pentru limitarea deductibilității limitate a cheltuielilor cu dobânzile și alte costuri de îndatorare, față de întreprinderi asociate.

În esență, cheltuielile cu dobânzile față de împrumuturi de la întreprinderi asociate sunt deductibile limitat, într-o sumă de maxim 200.000 euro. Dacă costul îndatorării este mai mare de 200.000 euro, atunci acestea sunt deductibile limitat în procentul de 10% din diferența între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorării și sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscală.

Impozite și taxe locale

Din punctul de vedere al impozitelor și taxelor locale, pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul datorat la bugetul la bugetul local se majorează cu circa 7%.

(Digi24.ro)

Distribuie articolul:  
|

ECONOMIC

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.