ECONOMIC 26 martie 2021

APIA: Beneficiarii pot transmite cereri de sprijin pe schema de ajutor de stat pentru servicii de silvomediu

de Agerpres | 1398 vizualizări

Beneficiarii schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“ pot transmite cererile de sprijin, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), într-un comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, solicitările se vor depune la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, iar alocarea financiară pentru sesiunea a patra este de 22,319 milioane de euro.

„Pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, solicitantul depune o cerere de sprijin - conform Anexei 1 din Ghidul solicitantului; cererea se depune online pe site-ul Agenţiei: www.apia.org.ro, în aplicaţia electronică M15, se tipăreşte, se semnează şi se depune/transmite împreună cu documentele aferente. În cazuri excepţionale, cererea de sprijin se poate depune/transmite doar pe suport de hârtie împreună cu documentele aferente. Cererile semnate, scanate şi transmise la APIA prin email/alt mijloc de telecomunicaţii trebuie semnate şi în original de către solicitant până la finalizarea etapei de evaluare a cererilor de sprijin (25 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a cererilor de sprijin)“, anunţă APIA.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităţilor Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier naţional, în baza unui angajament încheiat pentru o perioadă de cinci ani şi vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat: Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte, pentru care beneficiarul primeşte 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafaţă inclusă în angajament, respectiv Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primeşte 137 euro/an/hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul acestui pachet.

Pachetul 2 al schemei de ajutor de stat poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1, precizează Agenţia.

Conform condiţiilor de acordare a ajutoarelor, intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%, pentru suprafeţe mai mari de 500 de hectare se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat, în timp ce suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru Pachetul 1 este de 100 de hectare.

De asemenea, proprietarii de terenuri forestiere care deţin suprafeţe mai mici şi/sau care nu îndeplinesc condiţiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe, printre care: să deţină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafaţa din angajament, să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafaţă din angajament, să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafaţa de teren forestier deţinută într-o unitate de producţie şi/sau protecţie (conform amenajamentului silvic), să delimiteze o zonă de linişte compactă de cel puţin 20% din totalul suprafeţei pentru care se încheie un angajament, să contracteze şi să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operaţiile de adunat, scos şi apropiat, până la platforma primară, pe suprafaţa parcursă cu rărituri care face obiectul angajamentului pentru Pachetul 2.

APIA menţionează faptul că pădurile încadrate în tipul I funcţional (TI - conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată.

Cererile de sprijin pot fi depuse şi după data de 17 mai 2021, respectiv până la data de 11 iunie 2021, inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la primul termen.

Formularele de modificare a cererilor de sprijin pot fi depuse, fără aplicarea de penalităţi, până la data de 31 mai 2021, inclusiv, cu posibilitatea depunerii până la data de 11 iunie 2021, inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă formularul de modificare ar fi fost depus în termenul de 31 mai 2021, inclusiv.

În intervalul 1 martie - 17 mai 2021 (inclusiv) se depun la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, Cererile de plată aferente sesiunii 1/2017, anul 5 de angajament, sesiunii 2/2019, anul 3 de angajament şi sesiunii 3/2020, anul 2 de angajament pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, aferentă Măsurii 15, SubMăsura 15.1, informaţii relevante regăsindu-se pe site-ul APIA.

Distribuie articolul:  
|

ECONOMIC

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.