ACTUALITATE 21 august 2009

Patriarhul Daniel, în vizită în zona Buzaielor

de Covasna Media | 1155 vizualizări
Vizita Prea Fericitului prilejuieşte ridicarea la rang de arhiepiscop a PS Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei

Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au analizat activitatea pastoral misionară desfăşurată de Părintele Episcop Ioan Selejan, de preoţii şi credincioşii din eparhia Covasnei şi Harghitei după 15 ani de la înfiinţarea ei şi l-a ridicat la rang de arhiepiscop pe conducătorul acestei eparhii. În acest sens, Patriarhul Daniel va efectua mâine o vizită canonică în Episcopia Covasnei şi

Vizita Prea Fericitului prilejuieşte ridicarea la rang de arhiepiscop a PS Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei

Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au analizat activitatea pastoral misionară desfăşurată de Părintele Episcop Ioan Selejan, de preoţii şi credincioşii din eparhia Covasnei şi Harghitei după 15 ani de la înfiinţarea ei şi l-a ridicat la rang de arhiepiscop pe conducătorul acestei eparhii.

În acest sens, Patriarhul Daniel va efectua mâine o vizită canonică în Episcopia Covasnei şi Harghitei, în cadrul căreia va vizita parohiile ortodoxe din Întorsura Buzăului şi Sita Buzăului, precum şi mănăstirile de la Sita Buzăului şi Valea Mare.

Prea Fericitul va fi primit mâine la ora 11 de către PS Ioan la Biserica nouă „Sfânta Treime” din Întorsura Buzăului, după care va vizita Mănăstirea „Schimbarea la Faţă“ din Sita Buzăului, şi Mănăs tirea Sf. Ioan Botezătorul din Valea Mare.

Mâine seara, Patriarhul va fi primit la catedrala episcopală din Miercurea Ciuc, pentru ca duminică de la ora 9 dimineaţa să susţină împreună cu alţi preoţi din Sinodul Bisericii Ortodoxe Sfânta Liturghie.

Sfânta Liturghie va fi urmată de un ceremonial de ridicare în rang de arhiepiscop a PS Ioan Selejan, episcopul Covasnei şi Harghitei.

„Transmit invitaţii preoţilor şi credincioşilor să participe la acest eveniment binecuvântat din viaţa eparhiei şi le mulţumesc preoţilor şi credincioşilor din această Episcopie, care în aceşti 15 ani au fost alături de mine şi eu alături de ei, împletindu-ne gândurile şi munca împreună şi cu bucurie astăzi vedem aprecierile pozitive făcute de Sinodul Bisericii noastre şi a societăţii civile, a autorităţilor de stat care au apreciat şi apreciază activitatea pastoral misionară desfăşurată în eparhia noastră”, a spus PS Ioan Selejan, episcopul Covasnei şi Harghitei.

La evenimentul de la sfârşitul săptămânii participă preoţi, credincioşi, precum şi oficialităţi şi autorităţi locale.

Ana Sidon

O candelă în Carpaţi

Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei (1994 – 2009)

- 15 ani de la înfiinţare -

Repere cronologice

Între anii 1990-1994, conducerile asociaţiilor Liga cultural-creştină “Andrei Şaguna” din Sfântu Gheorghe şi Fundaţia cultural-creştină “Miron Cristea” din Miercurea Ciuc întreprind numeroase demersuri pentru sprijinirea parohiilor ortodoxe din zonă, formulând propunerea de înfiinţare a unei eparhii, inclusiv în cadrul unor audienţe la Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României, la Înaltpreasfinţitul Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, şi la Preşedintele României, Ion Iliescu. La data de 11 ianuarie 1994, Adunarea Naţională Bisericească a hotărât înfiinţarea unei noi Eparhii a Bisericii Ortodoxe Române, în judeţele Covasna şi Haghita. În 22 – 23 martie 1994, Sfântul Sinod al BOR a aprobat organizarea şi delimitarea teritorială a Episcopiei Covasnei şi Harghitei, cu sediul la Miercurea Ciuc, pentru cei aproximativ 100.000 de credincioşi ortodocşi, reprezentând 25% din populaţia totală a judeţului Covasna şi 15% din populaţia totală a judeţului Harghita. În 12 iulie 1994, Colegiul Electoral Bisericesc a procedat la alegerea întâistătătorului nou înfiinţatei Episcopii a Covasnei şi Harghitei, în persoana P.C. Arhimandrit Ioan Selejan, Superiorul Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi Iordan.

La sărbătoarea şi praznicul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, în 20 iulie 1994, la Mânăstirea “Sfântu Ilie” din Topliţa, ctitorie a patriarhului Miron Cristea, s-a săvârşit hirotonia P.C. Arhimandrit Ioan Selejan ca episcop al Episcopiei de Covasna şi Harghita. Duminică, 25 septembrie 1994, a avut loc la Miercurea-Ciuc instalarea primului episcop al noii Episcopii a Covasnei şi Harghitei, în persoana Preasfinţitului Ioan Selejan.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României, şi Preafericitul Partenie al Alexandriei - aflat în vizită în ţara noastră - cu un mare sobor de mitropoliţi, arhiepiscopi, episcopi, preoţi şi diaconi.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în zilele de 18 -19 iunie 2009 a hotărât ridicarea la rangul de Arhiepiscop a Preasfinţitului Ioan Selejan, pentru “activitatea ierarhică pilduitoare şi slujire chiriahală deosebită şi îndelungată a Bisericii”.

Activitatea misionară şi pastorală

Latura misionar-pastorală a preoţimii a constituit un obiectiv important pentru Preasfinţitul Părinte Ioan. Astfel, un prim pas a fost acela de a şcolariza tineri din cele două judeţe la seminariile şi facultăţile de teologie din ţară şi hirotonirea lor, urmărind în acest sens şi o anumită stabilitate a preoţilor în parohii. Dacă la înfiinţarea Episcopiei, în cele două judeţe existau doar 8 preoţi localnici, în anul 2009 aceştia sunt în procent de 90% din localitaţile Eparhiei, ceea ce este o mare realizare sub aspect pastoral-misionar.

Menţionăm că în cei 15 ani de existenţă ai Episcopiei Covasnei şi Harghitei, PS Ioan a hirotonit un număr de 78 preoţi. Din cei 120 preoţi slujitori ai Eparhiei, în anul 2009, 85 sunt cu studii superioare şi 35 cu studii medii. Dintre preoţii cu studii superioare, 10 sunt abolvenţi de Master în Teologie, 5 sunt doctoranzi, iar unul are titlul de Doctor în Teologie.

Pentru a intensifica pastoraţia credincioşilor, PS Ioan a îmbunătăţit organizarea administrativ-bisericească prin înfiinţarea unor parohii noi, numărul lor a crescut de la 99 de parohii în 1994 la 132 în anul 2009.

La propunea P.S. Ioan, Adunarea Eparhială din primăvara anului 2006 a aprobat înfiinţarea, pe lângă cele două protopopiate existente, Protopopiatul Miercurea Ciuc şi Protopopiatul Sfântu Gherghe, a încă două protopopiate: Protopopiatul Topliţa şi Protopopiatul Întorsura Buzăului.

Pornind de la specificul Eparhiei, PS Ioan manifestă o grijă permanentă pentru sprijinirea parohiilor cu credincioşi puţini, pentru ca “acea mână de credincioşi români” să nu rămână fără păstor sufletesc.

De remarcat disponibilitatea PS Ioan de a interveni la Foruri superioare de Stat pentru soluţionarea atât a unor probleme foarte importante pentru funcţionarea unor primării, şcoli, unităţi de cultură şi alte instituţii, cât şi a unor cazuri punctuale ale credincioşilor din Eparhiei.

P.S. Ioan a fost implicat de mai multe ori în problemele dificile ale ţării, în situaţii de conflicte sociale, cum a fost cel din ianuarie 1999, când prin intervenţia PS Sale s-a trecut peste o mare încleştare socială, fiind numit Episcopul Păcii de la Cozia. Prin aceasta a dovedit că Biserica şi slujitorii ei – ca următori ai poruncilor Mântuitorului – sunt cei care au întotdeauna soluţia cea mai bună: pacea, dragostea faţă de semeni.

Viaţa monahală

La înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei, aceasta avea în jurisdicţia ei patru aşezăminte monahale: Mănăstirea Topliţa, judeţul Harghita, cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”; Mănăstirea Doamnei-Moglăneşti, judeţul Harghita, cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”şi „Naşterea Maicii Domnului”; Mânăstirea Mărcuş, judeţul Covasna, cu hramul „Tuturor Sfinţilor Români” şi „Acoperământul Maicii Domnului”; Schitul Dumbrăvioara, cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.

O contribuţie deosebită la reînnoirea vieţii monahale în Eparhia Covasnei şi Harghitei o are Preasfinţitul Părinte Ioan, sub a cărui oblăduire duhovnicească s-au înfiinţat 5 mănăstiri şi un schit, pe lângă cele existente care au fost reorganizate: Mânăstirea Izvoru Mureşului, judeţul Harghita, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, mănăstire de maici; Mânăstirea Făgeţel, judeţul Harghita, cu hramul „Sfânta Treime” şi „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, mănăstire de călugări; Mânăstirea „Sfântul Nicolae”, mănăstire de maici care funcţionează pe lângă Centrul Eparhial din Miercurea Ciuc; Mânăstirea Sita Buzăului, judeţul Covasna, cu hramul „Schimbarea la Faţă”; Mănăstirea Valea Mare, judeţul Covasna, cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, mănăstire de călugări; Schitul Gura Izvorului – Secu (Topliţa), cu hramul „Tuturor Sfinţilor”, schit de călugări.

Activitatea economică

O importanţă deosebită s-a acordat refacerii patrimoniului parohiilor, Preasfinţia Sa Ioan Selejan fiind ajutat de experienţa în domeniul restaurărilor şi construcţiilor. Cele 165 de şantiere de construcţii, restaurări şi reparaţii de biserici, mânăstiri şi case parohiale au fost iniţiate şi coordonate direct de P.S. Sa.

În perioada 1994-2009, în Eparhia Covasnei şi Harghitei s-au desfăşurat ample lucrări de restaurare a bisericilor şi caselor parohiale, de construire a unor noi biserici, mănăstiri şi case parohiale, de pictare şi refacere a picturii locaşurilor de cult, din cadrul Eparhiei noastre: 24 biserici construite, 6 mănăstiri şi schituri construite, 20 case parohiale construite, 86 biserici reparate, 57 case parohiale reparate, 39 biserici pictate şi restaurate, 4 capele militare construite, 2 capele şcolare amenajate, o capelă amenajată în Spitalul Municipal din Topliţa, o capelă amenajată la Penitenciarul din Miercurea Ciuc.

Pentru asigurarea surselor proprii de finanţare, prin strădania PS Ioan, în cei 15 ani de activiatate, Episcopia şi-a constituit un patrimoniu social-economic valoros, format din: 32 de imobile cu destinaţie culturală, socială, economică şi locativă.

La toate imobilele cumpărate, Episcopia a executat lucrări de reparaţii şi amenajări, au fost puse în circuitul economic public. În aceste spaţii şi-au găsit loc de muncă aproximativ 250 de persoane. El marchează o implicare socială cu totul deosebită a Episcopiei Covasnei şi Harghitei.

Activitatea culturală

După separarea instituţiilor de cultură pe criterii entice şi transformarea fostelor muzee judeţene în muzee secuieşti, PS Ioan a acordat o atenţie deosebită sprijinirii înfiinţării şi funcţionării unor instituţii de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor şi drept urmare, finanţate de la bugetul central al Statului: Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Centrul Cultural Topliţa; înfiinţarea şi asigurarea condiţiilor optime de funcţionarea a unor instituţii proprii de cultură bisericească şi laică: Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” înfiinţat în anul 1996; Centrul Cultural “Patriarh Miron Cristea” din Miercurea Ciuc, înfiinţat în anul 2001.

În anul 1999 s-a înfiinţat Editura „Grai Românesc” care împreună cu Editura „Eurocarpatica” a Centrului European de Studii din Sfântu Gheorghe, a editat până în prezent 90 de volume, lucrări cu tematică teologică, istorică, demografică, literară, sociologică. În anul 2003 apare lucrarea „Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură", volum de sinteze monografice, 750 pagini. Este o lucrare monumentală, elaborată din iniţiativa, purtarea de grijă, sprijinul şi coordonarea a P.S. Ioan Selejan.

Sub patronajul PS Ioan, în judeţele Covasna şi Harghita, îşi desfăşoară activitatea un număr de 22 de asociaţii, ligi, fundaţii cultural-creştine şi civice, fiind Preşedinte de onoare al Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, constituit în 2005. Ca urmare a demersurilor întreprinse de Preasfinţitul Ioan, mai multe instituţii de cultură, şcoli, străzi au primit numele unor personalităţi ale istoriei naţionale, laice şi bisericeşti, o realizare notabilă este redenumirea străzii pe care este situat Centrul Eparhial: Strada 1 Mai devenită Strada Patriarh Miron Cristea din Miercurea Ciuc.

Învăţământul teologic şi cel religios

PS Ioan a acordat o grijă deosebită şi învăţământului teologic seminarial, universitar şi post-universitar îndrumând mulţi licenţiaţi în teologie pentru continuarea studiilor la Master şi Doctorat, în ţară şi străinătate. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Ioan au fost şcolarizaţi în cei 15 ani: 70 de elevi seminarişti, 152 studenţi teologi, 33 de studenţi masteranzi, 6 doctoranzi, 2 doctori în teologie, 8 studenţi la Facultăţile de Medicină.

Prin strădania PS Ioan, în anul 1997 s-a reuşit înfiinţarea Secţiei Filologie-Teologie în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa. Este prima clasă de liceu cu profil teologic din eparhie. Preasfinţia Sa Ioan Selejan a iniţiat şi coordonat, ca o măsură concretă de a marca anul 2008 ca an jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii, programul „Nicio familie fără Biblie”, prin care, pe de o parte, a distribuit, de la Centrul Eparhial, un număr de 500 exemplare din Sfânta Scriptură şi 2100 exemplare din Mica Biblie parohiilor eparhiei în vederea catehizării credincioşilor şi, în special, a tinerilor, iar pe de altă parte a stabilit împreună cu protopopii un calendar pentru efectuarea, în parohii, a unor cateheze biblice şi cateheze cu privire la temele de importanţă majoră ale credinţei noastre ortodoxe strămoşeşti. De asemenea, din îndemnul Ierarhului au fost distribuite credincioşilor, prin oficiile parohiale, cărţi de rugăciuni, reviste, publicaţii, cărţi religioase şi Revista „Grai Românesc” editată de Episcopia noastră.

Sectorul social – filantropic

În cadrul Episcopiei Ortodoxe de Covasna şi Harghita, activitatea socială, misionară, religioasă este coordonată de Prea Sfinţitul Ioan Selejan. Biroul de asistenţă socială al Episcopiei a iniţiat şi a sprijinit în perioda 1995-2009 programele sociale: „Solidaritate creştină” - acest program constă în asigurarea unor pachete cu alimente pentru 100 de familii nevoiaşe din Sfântu Gheorghe şi împrejurimi, agape cu ocazia marilor sărbători creştine, soluţionarea unor probleme medicale ale persoanelor vârstnice, intervenţii la unele autorităţi publice locale pentru soluţionarea unor probleme urgente ale unor credincioşi ortodocşi, precum şi acordarea de burse unor elevi pentru terminarea cursurilor liceale.

„Ajutor de urgenţă pentru familiile sărace”, program care are caracter permanent şi constă în acordarea de sprijin material (alimente, îmbrăcăminte, medicamente) şi financiar obţinut din donaţii, persoanele aflate sub pragul de sărăcie, au primit ajutoare

„Aproape de semeni”, program social, pe care Episcopia Covasnei şi Harghitei îl desfăşoară în cele două judeţe, prin care 100 de copii ce provin din familii aflate în situaţii de dificultate, primesc în sezonul rece o masă de prânz la cantinele celor două licee: Colegiul „Brâncuşi”din Sf.Gheorghe şi Colegiul „Octavian Goga” din Miercurea Ciuc.

„Lăsaţi copiii să vină la Mine” constând în acordarea de burse, îmbrăcăminte, rechizite, daruri de Sfintele Paşti, Sfântul Nicolae, Crăciun, elevilor şi studenţilor care provin din familii fără posibilităţi financiare pentru întreţinerea copiilor lor în şcoli şi facultăţi; stimularea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură prin acordarea de premii la sfârşit de an şcolar, concursuri, olimpiade.

„Copiii în vacanţă” ce-şi propune trimiterea copiilor, care provin din familii sărace, în diferite tabere, sau pelerinaje pe la mânăstirile din Eparhie şi din ţară în vederea întăririi simţămintelor lor religioase şi naţionale.

„Tinere talente”: elevilor cu înclinaţie spre pictură şi muzică, Episcopia le oferă posibilitatea de a-şi valorifica şi cultiva talentul în cadrul cercului de pictură şi muzică „Românaşul” ce funcţionează pe lângă Centrul Cultural „Miron Cristea” înfiinţat din purtarea de grijă a Prea Sfinţitului Ioan Selejan. Elevilor li se pun la dispoziţie toate materialele necesare ajutându-i să participe la diferite concursuri din ţară cu lucrările realizate de ei, la Olimpiada naţională „Meşteşuguri tradiţionale şi artistice”de la Sibiu şi „la Concursul Naţional „Icoana din sufletul copilului” al Patriarhiei Române .

Tabăra „Acasă la noi” – prin care anual un număr de copii din Basarabia sunt găzduiţi de familii din Eparhie oferindu-li-se programe de cunoaştere a realităţilor istorice şi culturale româneşti.

În cadrul Episcopiei a Covasnei şi Harghitei funcţionează cu binecuvântarea şi sprijinul Prea Sfinţitului Ioan, Asociaţia de binefacere „Sfânta Iustina” cu sediul pe teritoriul mănăstirii de maici Mărcuş. Scopul Asociaţiei este creşterea şi educarea în spirit religios creştin-ortodox şi ştiinţifică şi protejarea până la vârsta majoratului a copiilor de sex feminin abandonaţi. În prezent Asociaţia are în grijă 10 fetiţe, cu vârsta de 6 ani. Aşezământul beneficiază de o creşă, o grădiniţă şi un paraclis pentru rugăciune zilnică cu hramul Sfântul Mina şi Sfânta Iustina.

Episcopia Covasnei şi Harghitei, în perioada 2004-2007, primind ajutoare umanitare (legume, fructe, conserve, ulei, zahăr, detergenţi) de la diferiţi donatori şi sponsori, în valoare de 3,7 miliarde lei vechi, le-a distribuit familiilor nevoiaşe, spitalelor judeţene, municipale, liceelor, seminariilor teologice, grădiniţelor, orfelinatelor, azilelor şi instituţiilor de asistenţă socială pentru protecţia copilului, fundaţiilor din judeţele Eparhie noastre şi ale altor Eparhii. Printre beneficiarii acestui program social s-au numărat şi sinistraţii din Tecuci.

Începând cu apelul adresat de către Patriarhia Română, la începutul anului 2005, pentru ajutorarea victimelor Tsunami din sudul Asiei, credincioşii din Eparhia noastră au dat un semnal pozitiv, colectându-se, în această etapă, 265 milioane lei vechi, cu toate că cei spre care s-au îndreptat aceste fonduri, erau de altă credinţă şi departe de România. Au urmat apoi, inundaţiile din Banat şi din sudul Moldovei, când, din nou, s-a făcut apel la credincioşii din Eparhia noastră, colectându-se suma de peste 1,5 miliarde lei vechi.

Episcopia Covasnei şi Harghitei, din fonduri proprii a demarat construcţia a 12 case pentru familiile sinistrate aparţinând altor etnii din zona Odorhei grav afectată de inundaţiile din anul 2005.

Între cazurile sociale identificate, s-a evidenţiat un caz mai special. Este vorba despre o familie din Topliţa, cu situaţie financiară precară, formată din 9 membrii (părinţii şi cei 7 copii, cu vârste cuprinse între 16 ani şi un an şi jumătate). Aceştia trăiau într-o locuinţă improvizată, situată între malul râului Mureş şi calea ferată, expuşi inundaţiilor, fără electricitate şi apă curentă. Dintre cei 7 copii ai familiei, 4 sunt elevi, având rezultate şcolare deosebite.

Fiind în prag de iarnă trebuiau luate măsuri de ajutorare a acestei familii. Iniţiativa a aparţinut PS Ioan, episcopul Covasnei si Harghitei, care a hotărât construirea unei case sociale pentru această familie. Primăria a pus la dispoziţie terenul, iar PS Ioan a coordonat lucrările de construcţie şi amenajare. Întreaga construcţie, formată din două încăperi, a fost ridicată în doar trei zile, în perioada 10-12 noiembrie 2008. Echipele de muncitori au fost formate din personal civil şi monahal aparţinând Mănăstirii Sfântul Ilie – Topliţa, Mănăstirii Doamnei, Mănăstirii Valea Mare şi Mănăstirii Sfântul Nicolae din Miercurea-Ciuc. În acest fel a fost adusă, în prag de iarnă, o mare mângâiere acestei familii prin crearea unor condiţii decente pentru viaţă.

Prin multiplele sale activităţi, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Arhipăstorul ei, au contribuit la îmbunătăţirea activităţii preoţimii, a credincioşilor români ortotocşi, precum şi la sporirea patrimoniului material şi cultural al Eparhiei şi, implicit, al Bisericii Ortodoxe Române.

Meritul principal al celor 15 ani de păstorire îl reprezintă schimbarea radicală de percepţie şi perspectivă a românilor din această parte de ţară: dintr-o comunitate aflată într-o permanentă “defensivă”, lipsită de posibilităţi de prezervare şi afirmare a identităţii sale specifice, într-o comunitate care în ciuda dimensiunilor sale numerice reduse dispune de potenţial şi resurse umane pregătite, care, cu sprijinul fraţilor întru credinţă şi neam, poate nu numai să “primească”, dar să şi “dea” patrimoniului cultural naţional şi spiritual valori perene, la nivelul performanţelor şi exigenţele timpurilor pe care le trăim.

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 3

Adaugă comentariu
Ion Ciobanu, 24 august 2009
Cititor, aveţi dreptate, cam toţi "popii" fac aşa, indiferent de religie.
Cititor, 24 august 2009
"În perioada 1994-2009, în Eparhia Covasnei şi Harghitei s-au desfăşurat ample lucrări de restaurare a bisericilor şi caselor parohiale, de construire a unor noi biserici, mănăstiri şi case citeste integral
HOREA, 21 august 2009
FELICITARI , SANATATE SI PUTERE DE MUNCA PE MAI DEPARTE. DOAMNE AJUTA.
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.