ACTUALITATE 22 noiembrie 2011

Informare privind legalitatea deţinerii, depozitării, comercializării, transportului şi folosirii de articole pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice

de Covasna Media | 58 vizualizări

Conform reglementărilor legale în vigoare, pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi articole pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Cantităţile de articole pirotehnice pot fi depozitate/păstrate numai în conformitate cu prevederile art. 68 din H.G.536/2002.

“(1) Articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, în încăperi construite potrivit prevederilor art. 66, după cum urmează:

a) în clădiri cu spaţii comerciale în încăperile de comercializare, numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 100 kg;

b) într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare care nu serveşte locuirii continue de către persoane, numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 500 kg;

c) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 1.000 kg.

(2) Cantităţi mai mari decât cele prevăzute la alin. (1) şi articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, P2, T1 şi T2 se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice autorizate.

(3) În încăperile în care se păstrează articole pirotehnice se vor asigura condiţiile prevăzute de instrucţiunile producătorului."

Depozitele autorizate de articole pirotehnice pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de muncă şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie, după caz.

Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice vor fi construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă şi pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei emise în comun de către inspectoratul teritorial de munca si inspectoratul judeţean de poliţie respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti .

În cadrul spaţiilor de comercializare a articolelor pirotehnice, inspectoratul teritorial de muncă va aviza cantitatea care poate fi depozitata în vederea comercializării.

Persoanele juridice autorizate să fabrice, să confecţioneze sau să comercializeze articolelor pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, păstrarea şi mânuirea acestora, precum şi a materiilor din care sunt făcute să respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.

Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi modificată, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să deţină şi să comercializeze articole pirotehnice după cum urmează:

 Persoane juridice autorizate :

a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din clasele/categoriile pentru care au fost autorizate;

b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din clasele/categoriile II-IV. Obiectele pirotehnice din clasa/categoria I pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;

c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Persoanele fizice

a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din clasele/categoriile II-IV, T.1 şi T.2 .

b. pot deţine si folosi articole pirotehnice din clasa/categoria I tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.

Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Infracţiuni

Art.37 din Legea 126/1995 republicată şi cu modificările ulterioare

(3) Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

(4) Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Situaţii de fapt (exemplificativ şi nelimitativ):

1. comercializarea articolelor pirotehnice de către persoane juridice fără autorizaţie constituie infracţiune;

2. comercializarea sau cumpărarea de către persoane juridice autorizate de obiecte pirotehnice altele decât cele pentru care s-a emis autorizaţia constituie infracţiune;

3. comercializarea către populaţie a articolelor pirotehnice din clasele/categoriile II-IV  constituie infracţiune;

4. deţinerea, confecţionarea, vânzarea sau folosirea de către persoanele fizice a articolelor pirotehnice din clasele/categoriile II-IV, T.1 şi T.2  constituie infracţiune.

5. comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege (16 ani), precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiune.

Contravenţii

Contravenţiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare.

Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100% .

Până în prezent, în judeţul Covasna au depus cereri pentru autorizare 5 persoane juridice (3 în Sf. Gheorghe, 1 în Tg. Secuiesc, 1 în Întorsura Buzăului).

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.