ACTUALITATE 9 decembrie 2013

Informare privind articolele pirotehnice în perioada sărbătorilor

de Covasna Media | 60 vizualizări

Aspecte legislative privind condiţiile de achiziţionare, comercializare, deţinere, depozitare, transport şi folosire a articolelor pirotehnice.

Pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi articole pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau Inspectoratul Judeţean de Poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz. Depozitele autorizate de articole pirotehnice pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a acestor autorizaţii.

La deţinerea, păstrarea şi depozitarea articolelor pirotehnice sunt obligatoriu de respectat următoarele prevederi legale cuprinse în H.G. nr 536 din 2002:

• Articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original, în încăperi construite potrivit prevederilor legale în domeniu;

• Articolele pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 100 kg se păstrează în clădiri cu spaţii comerciale sau în încăperile de comercializare. Articole din aceeaşi categorie care depăşesc cantitatea de 100 de kg, dar nu mai mult de 500 de kg, se păstrează în încăperi alăturate spaţiului de comercializare care nu serveşte locuirii continue de către persoane. În cazul în care cantitatea din categoria acestor articole pirotehnice depăşeşte 1000 de kg, aceasta va fi păstrată în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale;.

• Cantităţile mai mari decât cele menţionate anterior, precum şi articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, P2, T1 şi T2, se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice autorizate.

• În încăperile în care se păstrează articole pirotehnice se vor asigura condiţiile prevăzute de instrucţiunile producătorului.

În cazul spaţiilor de comercializare a articolelor pirotehnice, Inspectoratul Teritorial de Muncă va aviza cantitatea care poate fi depozitată în vederea comercializării.

Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs, declaraţie care se prezintă, la solicitare, organelor de control.

Referitor la comercializarea de astfel de produse, persoanele fizice sau juridice autorizate în acest sens trebuie să ţină cont de următoarele prevederi ale Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive:

• Persoanele juridice autorizate nu pot comercializa decât articole pirotehnice din clasele/categoriile pentru care au fost autorizate. Acestea nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din clasele/categoriile II-IV. Obiectele pirotehnice din clasa/categoria I pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;

• Organizarea de jocuri de divertisment cu articole pirotehnice din categoriile III şi IV, este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti, precum şi avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

• Persoanele fizice nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din clasele/categoriile II-IV, T.1 şi T.2 Acestea pot deţine şi folosi articole pirotehnice din clasa/categoria I tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.

Folosirea articolelor pirotehnice se interzice în următoarele situaţii:

• Între orele 24:00 şi 6:00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

• La o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

• La o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

• La o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice, ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

• În locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

• Pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale, în spaţii deschise ori în locurile cu aglomerări de persoane;

• La o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Infracţiuni şi contravenţii

Legea 126/1995 clasifică drept infracţiuni următoarele fapte:

• Orice operaţiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

• Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni sunt fapte de natură penală ce se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Acelaşi act normativ stabileşte şi faptele de natură contravenţională în domeniu, iar amenzile pot fi cuprinse între 2000 si 7500 lei, în cazul persoanei fizice. Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice, în cazul acestora limitele minime şi maxime putându-se majora cu până la 100% .

Compartimentul Relaţii Publice al IPJ Covasna

Ag. Marin Nicoleta

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.