ACTUALITATE 8 iunie 2012

GHIDUL ALEGĂTORULUI: TOT ce trebuie să ştii pentru a vota pe 10 iunie

de Covasna Media | 30 vizualizări

În cadrul scrutinului care se desfăşoară pe 10 iunie se aleg: consiliile locale, consiliile judeţene, primarii, preşedinţii consiliilor judeţene. În Bucureşti sunt alegeri pentru: consiliile locale ale sectoarelor, consiliul general al Capitalei, primarii sectoarelor, primarul general al municipiului Bucureşti. Votarea începe la ora 7,00 şi se închide la ora 21,00.

Alegătorul primeşte 4 buletine de vot:

- consiliile locale şi judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale

- primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi primarului general al Capitalei, precum şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg pe circumscrpiţii electorale, prin scrutin uninominal.

Cum votăm

Ştampila cu menţiunea "Votat" se aplică în interiorul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care doreşte să-i aleagă, în caz contrar buletinul fiind declarat nul.

După ce au votat, cetăţenii îndoaie buletinul de vot şi îl introduc în urne. Introducerea buletinului de vot în altă urnă decât cea destinată candidaturii nu afectează valabilitatea acestuia.

Ulterior, alegătorii trebuie să predea ştampila preşedintelui secţiei, care are obligaţia să ştampileze actul de identitate, menţionând data scrutinului. Dacă cel care votează are carte de identitate, atunci pe verso-ul acesteia se aplică un autocolant cu menţiunea "Votat".

BEC a stabilit că sunt considerate voturi nule când pe buletinul de vot nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare sau când buletinul are alt model decât cel legal aprobat.

Vot nul este şi atunci când nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea "Votat" în niciun patrulater sau când aceasta este pusă în două sau mai multe patrulatere.

Dacă ştampila cu menţiunea "Votat" a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor sau aceasta atinge două sau mai multe patrulatere, votul este, de asemenea, nul.

Cine are dreptul să aleagă, respectiv să fie ales

-Au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.

-Au dreptul de a fi aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai CJ cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice.

Unde votăm

- Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ –teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul. Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea potrivit delimitării făcute şi unde sunt înscrişi în copia de pe listele electorale permanente, în copia de pe listele electorale complementare sau în lista suplimentară

întocmită de primar.

- Votează la secţia de votare în a cărei rază îşi au domiciliul cetăţenii români cu drept de vot omişi din copia de pe lista electorală permanentă care se prezintă la vot şi fac dovada, cu actul de identitate, că domiciliază în raza secţiei de votare respective. Aceştia sunt înscrişi în lista electorală suplimentară întocmită de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

- Cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ- teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Când votăm

Data alegerilor: 10 iunie 2012. Votarea începe la ora 7,00 şi se închide la ora 21,00. La ora 21,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea sălii unde se votează.

Care sunt actele de identitate necesare pentru a vota

Alegătorul trebuie să prezinte actul de identitate membrilor biroului electoral al secţiei de votare.

Prin act de identitate se înţelege:

- cartea de identitate;

- cartea de identitate provizorie;

- buletinul de identitate;

- paşaportul diplomatic sau de serviciu aflate în termenul de valabilitate;

- carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor şcolilor militare.

Cetăţenii Uniunii Europene îşi pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.

Alegătorul cetăţean al Uniunii Europene care îşi schimbă adresa la care locuieşte în altă circumscripţie electorală după ce a fost înaintată copia de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secţiei de votare îşi exercită dreptul de vot în baza:

- oricărui document valabil de identitate însoţit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă

sau

- cartea de rezidenţă permanentă ori permisul de şedere permanentă care atestă adresa anterioară, însoţit de o adeverinţă eliberată de formaţiunea teritorială competentă a Oficiului Român pentru Imigrări, care atestă adresa actuală.

Consumul de alcool, interzis în jurul secţiilor de votare

Potrivit BEC, în ziua alegerilor, şi comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiei de votare sunt interzise.

Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare trebuie să înştiinţeze alegătorii că, în momentul în care predau actul de identitate pentru a primi buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea "Votat", au obligaţia să predea şi aparatele de înregistrare sau preluare de imagini pe care le au asupra lor, urmând ca acestea să le fie restituite după exercitarea votului.

Persoanele netransportabile şi deţinuţii pot vota cu urna mobilă

Persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, aflate în spitale sau în azile, pot vota cu urna mobilă, numai dacă au domiciliul în raza teritorială în care se află locul în care sunt internate.

Potrivit prevederilor legale, pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora sau a conducătorului instituţiei sanitare ori de ocrotire socială în care cei în cauză sunt internaţi, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampila cu menţiunea "Votat" şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru ca acesta să-şi exercite dreptul.

Cererea de trimitere a urnei speciale poate fi depusă inclusiv în ziua votării, în timp util pentru a permite deplasarea şi revenirea acesteia înainte de închiderea votării. Cererea nu trebuie să fie însoţită de acte doveditoare.

În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială, care poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare.

În acest caz, votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare existente la secţia respectivă.

Lista se semnează de preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie.

Aceste prevederi nu se aplică personalului medical care efectuează serviciul de gardă.

De asemenea, persoanele condamnate care nu au fost lipsite de drepturi electorale şi cele arestate preventiv votează numai dacă au domiciliul în comuna, oraşul, municipiul în care se află penitenciarul în care sunt deţinute. Acestea pot formula o cerere către conducerea penitenciarului, indicându-şi domiciliul şi datele personale.

(realitatea.net)

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.