ACTUALITATE 24 aprilie 2012

Comunicate de la Finanţe

de Covasna Media | 44 vizualizări

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Covasna reaminteşte contribuabililor următoarele:

Potrivit prevederilor legale, termenul de depunere a formularului 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, aferent trimestrului I este 25 aprilie 2012.

Declaraţia se completează de:

- asocierile cu sau fără personalitate juridică, constituite între contribuabilii persoane juridice străine şi persoane fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România;

- asocierile fără personalitate juridică între persoanele fizice rezidente şi persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate.

Formularul 104 se depune la unitatea în a cărei evidenţă este înregistrată asocierea, în format electronic, pe suport magnetic.

În cazul asocierilor, declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana desemnată pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale pentru fiecare asociat.

Formatul electronic se poate descărca de pe websiteul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Programe utile/Declaraţii fiscale.

Transferul titlurilor de valoare

Contribuabilii persoane fizice care au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise au obligaţia să declare câştigurile/pierderile nete realizate şi să plătească impozitul pentru aceste câştiguri trimestrial, ca plată anticipată în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil.

Contribuabilii persoane fizice menţionaţi mai sus vor depune formularul 225, trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru, pe baza fişelor de portofoliu, transmise de intermediari, de societăţi de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit.

Pentru trimestrul I anul curent, formularul 225 se va depune până pe 25 aprilie inclusiv şi va cuprinde câştigurile sau pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise realizate în perioada 1 ianuarie-31 martie 2012.

Indiferent de numărul tranzacţiilor efectuate sau numărul intermediarilor/societăţilor de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit prin intermediul cărora au fost realizate aceste câştiguri, contribuabilul va depune o singură declaraţie.Formularul 225 se poate descărca de pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Toate formularele fiscale cu explicaţii.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Compartimentul de Metodologie şi Asistenţă Contribuabili din cadrul DGFP Covasna, Sfântu Gheorghe, str. Bem Jozef nr.9, tel. 0267-317158, e-mail: asistenta.cv@mfinante.ro.

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.