ACTUALITATE 19 februarie 2012

Comunicate de la Finanţe

de Covasna Media | 90 vizualizări

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Covasna reaminteşte contribuabililor următoarele:

Angajatorii  au obligaţia  de a completa Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210) pentru anul 2011, pentru fiecare persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de baza ori în afara funcţiei de bază.

Fişele fiscale se depun de către angajatori la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială aceştia îşi au domiciliul fiscal sau sunt luaţi în evidenţă fiscală, după caz.

În cazul fiselor fiscale întocmite pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sediilor secundare, acestea se depun de către contribuabilul care le-a înfiinţat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Fişele fiscale se depun în format electronic, pe suport magnetic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat conform legii.

Formatul electronic al formularului se poate descărca de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.static.anaf.ro.

Termenul de depunere a fiselor fiscale pentru anul 2011 este de 29 februarie 2012, inclusiv.

Obligaţiile declarative ale plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor

D.G.F.P. Covasna vă informează asupra noutăţilor fiscale introduse prin H.G. nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi, conform art.119 din Codul fiscal are două modificări legislative, şi anume:

- Termenul de depunere până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului fiscal curent pentru anul expirat;

- La litera B. „Date de identificare a beneficiarului de venit nerezident” coloana  IV se completează cu codul de identificare fiscală atribuit de autoritatea din România.

Conform punctului 15^2 art.119 din H.G. nr. 50/2012 si art.72(4) din O.G. 2/2012

pentru contribuabilii nerezidenţi, definiţi potrivit Codului fiscal, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal competent, la solicitarea plătitorului de venit.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Compartimentul de Metodologie şi Asistenţă Contribuabili din cadrul D.G.F.P.Covasna, str.Jozef Bem nr.9, tel. 0267- 317158, e-mail : asistenta.cv@mfinante.ro.

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.