ACTUALITATE 5 ianuarie 2012

Comunicat de presă. În atenţia beneficiarilor de rentă viageră

de Covasna Media | 40 vizualizări

În vederea derulării operative a acţiunii de vizare a carnetelor de rentier agricol pe anul 2011, aducem la cunoştinţa rentieriilor următoarele:

Conform  prevederilor OMADR nr. 33/2011 coroborat cu prevederile din OMADR 1272/2005, începând cu anul 2012, pentru a intra în posesia rentei viagere agricole cuvenite, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar, desemnat prin act Notarial, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Covasna, B-dul Grigore Bălan nr. 26 (clădirea Romtelecom) în vederea vizării carnetelor de rentier agricol, în perioada 1 martie – 31 august.

În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract de arendare. Noul contract, înregistrat la Consiliul Local în termen de 15 zile de la data încheierii, se va prezenta în original şi în copie la APIA. În cazul încheierii noului contract de arendare înaintea expirării termenului, cu un alt agricultor în mod obligatoriu se va proceda la rezilierea contractului iniţial. Actul de reziliere se va înregistra la Consiliul Local în termen de 15 zile de la data încheierii.

În situaţia în care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza căruia rentierul agricol beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează şi se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de arendare, urmând ca de la data rezilierii contractului de arendare, respectiv înstrăinării terenului rentierul să beneficieze de renta viageră agricolă de 100 euro/ha/an.

După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa renta datorată până la data de 31 august a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului.

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.