SOCIAL 6 septembrie 2019

În atenția copiilor beneficiari de pensie de urmaș

de Covasna Media | 1255 vizualizări

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, în situaţia copilului cu vîrsta de peste 16 ani, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2019.

Pentru a preîntâmpina situaţiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaş, copii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Covasna, adeverinţa din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2019–2020 urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinţei este 25 septembrie 2019.

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2019 şi în consecinţă studenţii urmaşi în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2019 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceştia au obligaţia de a depune la Casa Judeţeană de Pensii  Covasna, până la la data de 25.09.2019 o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că îşi continuă studiile în anul universitar 2019–2020, însoţită de un cupon de pensie şi copia buletinului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul.  După începerea anului universitar studenții sunt obligați să prezinte adeverințe în original  care atestă continuarea studiilor în anul universitar 2019-2020.

Nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2019, conduce la reţinerea de la plată a pensiei de urmaş aferentă lunii octombrie 2019.

Pensiile reţinute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate .

Adeverinţele vor fi depuse în original, însoţite în mod obligatoriu de talonul de pensie și copia actului de  identitate.

Cei care urmează o formă de învăţământ într-un alt stat, pe lângă adeverinţa în original, emisă de institutul didactic din ţara respectivă, trebuie prezentată şi o traducere legalizată al  actului respectiv.

În conformitate cu actuala legislaţie de asigurări sociale, elevul/studentul urmaş se poate  încadra  în muncă, fără a pierde pensia de urmaş.

(Comp. comunicare Casa Județeană de Pensii Covasna)

 

Distribuie articolul:  
|

SOCIAL

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.