8 august 2020

Anunturi

Diverse

Diverse

Somaţie

Numita NAGY EVA solicită constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris în CF nr. 29875-Covasna, nr. top 261, 262/1, CF nr. 29873- Covasna, nr. top 262/2 și nr. top nou 263/1  din CF nr. 29872-Covasna.

Toți cei interesați pot face opoziție la Judecătoria Tg. Secuiesc, Dosar nr. 2293/322/2019, în termen de 1 lună de la publicarea prezentei.

 
 
 
  • Introdus la: 23.07.2020
  • Expiră la: 02.08.2020
  • Identificator: 968
  • Vizualizări: 59