6 decembrie 2021

Anunturi

Anunțuri de mediu

Anunțuri de mediu

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SOCIETATEA AGRICOLĂ SPICOM Arcuș,  anunţă publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul : “MODERNIZARE ȘI ECHIPARE FERMĂ CU UTILITĂȚILE ȘI INFRASTUCTURA AFERENTĂ (CONSTRUIRE ȘOPRON METALIC ȘI ÎMPREJMUIRE CU PORȚI, RECONSTRUIRE ȘILOZ 23303-C4)” , propus a fi amplasat în sat Arcus, Comuna Arcus, str. Br. Szentkereszthy Bela, nr. 172B, jud Covasna. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 
 
 
  • Introdus la: 19.11.2021
  • Expiră la: 29.11.2021
  • Identificator: 1134
  • Vizualizări: 55