ACTUALITATE 20 ianuarie 2015

Schimbări la eliberarea certificatului de cazier judiciar

de Covasna Media | 1960 vizualizări

Începând cu luna ianuarie 2015, certificatele de cazier judiciar se eliberează după următorul program:

Mun. Sfântu Gheorghe (Sediul I.J.J. Covasna): Luni 08.30-12.00 şi 14.00-15.30; Marţi 09.00-12.00 şi 14.00-17.00; Miercuri 08.30-12.00 şi 14.00-15.30; Joi 08.30-12.00 şi 14.00-15.30; Vineri 09.00-12.00.

Poliţia Municipiului Târgu Secuiesc: Luni 08.30-10.30; Marţi 14.00-16.00; Miercuri 08.30-10.30; Joi 14.00-16.00; Vineri Închis.

Poliţia Oraşului Baraolt: Luni 08.30-10.30; Marţi 08.30-10.30; Miercuri 08.30-10.30 şi 14.00-15.00; Joi Închis; Vineri 10.00-12.00.

Poliţia Oraşului Întorsura Buzăului: Luni 08.00-10.00; Marţi 08.00-10.00; Miercuri 08.00-10.00; Joi 08.00-10.00 şi 14.00-15.00; Vineri Închis.

Poliţia Staţiunii Covasna: Luni 08.00-10.00 şi 14.00-15.00; Marţi 08.00-10.00; Miercuri 08.00-10.00; Joi Închis; Vineri 08.00-10.00.

Acte necesare pentru persoane fizice:

1. Cerere tip cu datele complete de stare civilă şi motivată depusă personal sau prin împuterniciţi;

2. Actul de identitate (paşaport, carte de identitate, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de naştere în cazul minorilor);

3. Timbru fiscal de 2 lei (de la oficiul postal judeţean);

4. Taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar, în cuantum de 10 lei, care se poate plăti: în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului; prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale Poşta Română S.A.; prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România;

În cazul persoanelor împuternicite, cererea va fi însoţită şi de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii, în original (dacă procura are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar) sau în copie (dacă procura are un obiect generic, ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar).

În cazul persoanelor domiciliate în străinătate se poate solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin şi prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoanele fizice se poate obţine de la sediul I.P.J. Covasna precum şi de la sediile poliţiilor municipale şi orăşeneşti (Tg. Secuiesc, Baraolt, Covasna, Înt. Buzăului) indiferent de locul naşterii sau locul de domiciliu, astfel: Pe loc pentru persoanele fizice fără antecedente penale; În termen de 3 zile pentru persoanele fizice cunoscute în evidenţa cazierului judiciar

Acte necesare pentru persoane juridice:

1. Cerere tip pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar;

2. Dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (anexa 38 din HG 345/2010);

3. Copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal (împuternicit);

4. Copie certificat constatator de la Registrul Comerţului;

5. În cazul asociaţilor străini nerezidenţi copia actului constitutiv al persoanei juridice române care solicită emiterea documentului în vederea înregistrării în registrul operatorilor intracomunitari, din care să rezulte calitatea de asociat a solicitantului;

6. Taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar în valoare de 10 lei;

7. Timbru fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane juridice se poate obţine de la ghişeele de deservire publică din cadrul I.P.J. Covasna precum şi de la poliţiile municipale şi orăşeneşti (Tg. Secuiesc, Baraolt, Covasna, Înt. Buzăului) indiferent de locul sediului social, sucursalei, filialei sau punctului de lucru al persoanei juridice solicitante, astfel: Pe loc pentru persoanele juridice fără antecedente penale; În termen de 3 zile pentru persoanele juridice cunoscute în evidenţa cazierului judiciar.

Cererea pentru obţinerea unui certificat de cazier judiciar pentru persoană fizică şi juridică se poate depune la orice unitate sau subunitate de poliţie din ţară conectată la ROCRIS, conform art.28, alin4 din Legea nr.290/2004-mod.

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.