ACTUALITATE 27 decembrie 2016

Noutăți în domeniul pensiilor începând cu 1 ianuarie 2017

de Covasna Media | 15160 vizualizări

Începând cu  data de 1  ianuarie 2017, valoarea punctului  de  pensie este de 917,5  lei.

În anul 2016 valoarea punctului de pensie a fost de 871,7 lei, ceea ce înseamnă că toate pensiile vor fi majorate cu 5,25 % începând cu 1 ianuarie 2017.

Precizăm că în cazul acelor pensii care au cuantumul lunar al drepturilor totale mai mic de 400 lei – în conformitate cu prevederile OUG nr. 6 din 2009 – beneficiază lunar de un ajutor din bugetul de stat până la nivelul sumei de 400 lei, aceasta fiind pensia socială minimă garantată în plată în România. Acest ajutor social – de fapt o diferență – este evidențiat distinct pe cuponul de pensie.

În cazul acestor persoane chiar dacă au beneficiat de majorarea cu 5,25%, și dacă cu această majorare nu au ajuns la nivelul sumei de 400 lei, cuantumul lunar al drepturilor rămâne 400 lei.

Facem această precizare pentru evitarea confuziilor în cazul acestor categorii de pensionari.

Începând cu anul 2017, cuantumul indemnizației pentru însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate, va fi de 734 lei. Acest ajutor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie. Precizăm că această categorie de pensionari este caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, și a capacității de autoîngrijire, fiind necesar ajutorul unui însoțitor.

În cazul persoanelor care sunt încadrate în gradul I de invaliditate și în același timp sunt  încadrate în categoria persoanelor cu handicap grav, cu drept de asistent personal, pot solicita plata indemnizației de însoțitor de la o singură instituție, ori de la Casa Județeană de Pensii, ori de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 160 alin.  (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele fizice, cu venituri din pensii, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.

În consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea din pensie care depășește valoarea de 918 lei.

În anul 2016 acest plafon a fost de 872 lei.

Potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pentru persoanele care se înscriu la pensie, la punctajul mediu anual determinat în condițiile legii, se aplică un indice de corecție.

Acest indice de corecție, începând cu data de 1 ianuarie 2017 va fi de 1,14.

Compartimentul comunicare

Köllő Piroska

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 1

Adaugă comentariu
Ioana Marin, 22 mai 2017
In cazul in care cuantumul pensiei este mai mic de 400 RO, am dreptul la minimum garantat de 400 chiar daca domiciliul meu este in Belgia. Presupun ca se aplica regula egalitatii de tratament al citeste integral
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.