ACTUALITATE 17 septembrie 2014

Copiii au dreptul la pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile

de Covasna Media | 203 vizualizări

Copiii au dreptul la pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Copiii urmaşi care, în cursul anului şcolar împlinesc vârsta de 16 ani, au obligaţia să prezinte dovada continuării studiilor, respectiv, adeverinţa de elev, emisă în luna împlinirii vârstei.

Termenul de depunere – sfârşitul lunii respective.

În caz de neprezentare a actului doveditor despre continuarea studiilor, pensia de urmaş se suspendă de la data de întâi a lunii următoare împlinirii vârstei de 16 ani.

La începutul fiecărui an şcolar/universitar

Elevii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte adeverinţe din care să rezulte că în anul şcolar în curs urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinţei este de 30 septembrie a fiecărui an, iar adeverinţa va fi eliberată după deschiderea anului şcolar.

Studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 de ani, au obligaţia să prezinte adeverinţe din care să rezulte că în anul universitar în curs urmează o formă de învăţământ superior, organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a deverinţei este 5 octombrie a fiecărui an, iar adeverinţe va fi eliberată după deschiderea anului universitar.

Adeverinţele vor fi depuse în original, însoţite de talonul de pensie.

Cei care urmează o formă de învăţământ într-un alt stat, pe lângă adeverinţa în original, emisă de institutul didactic din ţara respectivă, trebuie prezentată şi o traducere legalizată a actului respectiv.

În caz de neprezentare a actului doveditor la începutul anului şccolar/universitar despre continuarea studiilor, pensia de urmaş se suspendă de la data de 1 octombrie.

Reluarea în plată a unei pensii suspendate se face la cerere, cu prezentarea actului doveditor despre înscrierea într-o formă de şcolarizare, organizată potrivit legii.

Alte precizări

În vederea reluării în plată a unei pensii de urmaş suspendate din cauza neprezentării adeverinţei de studii este nevoie de: cererea titularului; adeverinţa despre studii; copie act identitate titular; talon de pensie (urmaş).

În conformitate cu actuala legislaţie de asigurări sociale, elevul/studentul urmaş se poate încadra în muncă, fără a pieerede pensia de urmaş.

În evidenţa Casei Judeţene de Pensii Covasna avem un număr de 2576 elevi/studenţi care primesc pensie de urmaş în urma decesului unuia sau a ambelor părinţi.

Compartimentul relaţii publice,

Köllő Piroska

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.